واحد ECOLOGY

۱۳۹۸-۴-۱۷ ۱۲:۳۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲۱ اسفند ۱۳۹۷|دسته‌بندی‌ها: مقالات|بدون ديدگاه

Ecology Unit Grad Co. از طراحی واحد زیست محیطی شروع کرده است که واحد های تصفیه هوا است که ترکیبات آلی فرار شده یعنی نفت را از بین می برد. گریس. دود. سیستم های عصاره ی آشپزخانه بویایی .

این تصفیه را می توان با استفاده از دستگاه های فیلتراسیون مکانیکی یا الکترونیک که شامل یک سری از فیلترهای مکانیکی می باشد، در حالی که واحد تصفیه الکترونیکی شامل رسوبات الکترواستاتیک می باشد.

ثبت ديدگاه